De wetenschap over zin

Het idee dat zin in seks zomaar spontaan uit de lucht komt vallen bij vrouwen is achterhaald. Zin is niet iets dat je ‘hebt’, maar iets dat je zou kunnen ‘krijgen’. En soms gaat dit de ene keer sneller of makkelijker dan de andere keer. Uit wetenschappelijk onderzoek van de laatste jaren zeggen Rik van Lunsen & Ellen Laan (seksuologen uit het Amsterdam Medisch Centrum) het volgende:

Zin in seks is niet “spontaan”, maar reactief. Zin is geen voorwaarde voor het seksuele proces, maar is daar een intrinsiek onderdeel van en eigenlijk zijn zin en opwinding dan ook niet goed van elkaar te onderscheiden. Seksueel verlangen is de optelsom van een seksueel systeem dat door interne (gedachten, gevoelens, fantasieën) of externe (audiovisuele, olfactorische of tactiele) stimulatie, die op onbewust niveau wordt “herkend” als zijnde seksueel, op “aan” wordt gezet. Er moeten dus eerst signalen zijn die opgepikt worden en in verband gebracht worden met seks voordat er zin kan ontstaan. In je hoofd kun je ook-vaak onbewust-besluiten om niet meer te reageren op deze prikkels. Je neemt als het ware  een “beslissing” om iets met die seksuele respons te gaan doen of niet. Door het opheffen van remmingen; door desinhibitie, kun je opgewonden raken, meer zin krijgen en kan het seksueel verlangen vervolgens wordt omgezet in seksueel gedrag. Met gelijktijdige adequate stimulatie kan er sprake zijn van een doorgaande seksuele respons met zowel doorgaande fysiologische reacties als met subjectieve seksuele opwinding. (figuur 1)

Zin komt dus niet uit de lucht vallen. “Spontaan” seksueel verlangen en libido bestaan niet. Lust gaat vooraf aan zin!

Wetenschappelijke onderzoekers van de vakgroep seksuologie in Amsterdam hebben het vrouwelijk seksueel proces van zin en verlangen tot seksuele activiteit in kaart gebracht.

Figuur 1

Zin in seks is een belangrijk onderwerp in de wetenschap omdat veel vrouwen aangeven dat het stress of relationele problemen kan geven. Wetenschappers hebben dit probleem gedefinieerd als HSDD (Hypoactive Sexual Desire Disorder), de officiële term voor vrouwen die geen zin in seks hebben en hier echt onder lijden.  Het onderzoek richt zich op onderwerpen als: welke processen spelen zich in de hersenen af, op evt. lichamelijke oorzaken en onderzoek naar medicijnen en behandelingen.